ภาษาไทย

ที่สามารถบรรจุได้มาก

ADJ

ภาษาอังกฤษ capacious

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ที่สามารถบรรจุได้มาก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ที่สามารถบรรจุได้มาก"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"