ภาษาไทย

ที่สัมผัสด้วยความรักใคร่

ADJ

ภาษาอังกฤษ caressing

 ภาพประกอบ

  • ที่สัมผัสด้วยความรักใคร่ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่สัมผัสด้วยความรักใคร่ แปลว่า caressing ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ที่สัมผัสด้วยความรักใคร่"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"