ภาษาไทย

ที่มีคาเฟอีน

ADJ

ภาษาอังกฤษ caffeinated

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ที่มีคาเฟอีน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ที่มีคาเฟอีน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"