EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ

VT

ภาษาอังกฤษ scare

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ appall

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ appal

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ แปลว่า scare ประเภท VT หมวด VT
  • ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ แปลว่า appall ประเภท VT หมวด VT
  • ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ แปลว่า appal ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"