ภาษาไทย

ต้นฮอลลิ เป็นพืชที่มีผลสีแดง และอยู่ในตระกูล Ilex

N

ภาษาอังกฤษ holly

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ต้นฮอลลิ เป็นพืชที่มีผลสีแดง และอยู่ในตระกูล Ilex

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ต้นฮอลลิ เป็นพืชที่มีผลสีแดง และอยู่ในตระกูล Ilex"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"