ภาษาไทย

ตอบรับ, ยอมรับ, เห็นด้วยกับ (ความคิด, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ)

IDM

ภาษาอังกฤษ buy it

 ภาพประกอบ

  • ตอบรับ, ยอมรับ, เห็นด้วยกับ (ความคิด, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ) ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตอบรับ, ยอมรับ, เห็นด้วยกับ (ความคิด, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ) แปลว่า buy it ประเภท IDM หมวด IDM

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be drunk be equal be oily be rich be very hungry bet blame buy buy it buy off buy out buy votes

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตอบรับ, ยอมรับ, เห็นด้วยกับ (ความคิด, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ)"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"