ภาษาไทย

ตรงไปตรงมา, ซื่อสัตย์

ADJ

ภาษาอังกฤษ candid

 ภาพประกอบ

  • ตรงไปตรงมา, ซื่อสัตย์ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตรงไปตรงมา, ซื่อสัตย์ แปลว่า candid ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตรงไปตรงมา, ซื่อสัตย์"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"