ภาษาไทย

ซื้อ / ยอมรับบางสิ่งมาโดยไม่ตรวจสอบ

IDM

ภาษาอังกฤษ buy a pig in a poke

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซื้อ / ยอมรับบางสิ่งมาโดยไม่ตรวจสอบ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ซื้อ / ยอมรับบางสิ่งมาโดยไม่ตรวจสอบ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"