ภาษาไทย

ซึ่งโตเต็มที่, เป็นผู้ใหญ่

ADJ

ภาษาอังกฤษ grown

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งโตเต็มที่, เป็นผู้ใหญ่

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ซึ่งโตเต็มที่, เป็นผู้ใหญ่"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"