ภาษาไทย

ซึ่งเสียใจมาก, ซึ่งผิดหวังมาก

ADJ

ภาษาอังกฤษ gutted

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งเสียใจมาก, ซึ่งผิดหวังมาก

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ซึ่งเสียใจมาก, ซึ่งผิดหวังมาก"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"