ภาษาไทย

ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป

ADJ

ภาษาอังกฤษ middlebrow

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"