ภาษาไทย

ซึ่งเกลียดชังผู้หญิง

ADJ

ภาษาอังกฤษ misogynistic

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ misogynic

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งเกลียดชังผู้หญิง
  • ซึ่งเกลียดชังผู้หญิง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซึ่งเกลียดชังผู้หญิง ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"