ภาษาไทย

ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกัน, ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน

ADJ

ภาษาอังกฤษ homogeneous

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกัน, ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกัน, ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"