ภาษาไทย

ซึ่งดูถูกดูแคลน, ซึ่งสบประมาท, ซึ่งเย้ยหยัน

ADJ

ภาษาอังกฤษ insulting

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งดูถูกดูแคลน, ซึ่งสบประมาท, ซึ่งเย้ยหยัน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซึ่งดูถูกดูแคลน, ซึ่งสบประมาท, ซึ่งเย้ยหยัน ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"