ภาษาไทย

ซากศพ

N

ภาษาอังกฤษ corpse

ตัวอย่าง รอยเท้านับไม่ถ้วนเหยียบลงบนสวนป่าพุเตย ควานหาซากศพของผู้เคราะห์ร้ายที่ปลิวกระจายรอบหุบเขา

เพิ่มเติม ร่างของคนที่ตายแล้ว

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ cadaver

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ remains

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ซากศพ หมายถึง:

  1. น. ร่างของคนที่ตายแล้ว.

 ภาพประกอบ

  • ซากศพ
  • ซากศพ
  • ซากศพ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ซากศพ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"