ภาษาไทย

จนกระทั่งเดี๋ยวนี้, จนบัดนี้

ADV

ภาษาอังกฤษ hitherto

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • จนกระทั่งเดี๋ยวนี้, จนบัดนี้

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จนกระทั่งเดี๋ยวนี้, จนบัดนี้"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"