ภาษาไทย

งุ่มง่าม

ADV

ภาษาอังกฤษ slowly

ตัวอย่าง ฉันเห็นแมลงด้วงตัวหนึ่งคลานงุ่มง่ามมาในระหว่างต้นหญ้าและใบไม้แห้ง

เพิ่มเติม ชักช้า, ไม่คล่องแคล่วว่องไว

Posted on by Admin

ADJ

ภาษาอังกฤษ uncouth

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ cack-handed

Posted on by Admin

SL

ภาษาอังกฤษ cack-handed

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย งุ่มง่าม หมายถึง:

  1. ว. ชักช้า, ไม่คล่องแคล่วว่องไว.

 ภาพประกอบ

  • งุ่มง่าม
  • งุ่มง่าม
  • งุ่มง่าม
  • งุ่มง่าม

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "งุ่มง่าม"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"