ภาษาไทย

คำเรียกย่อของ government

ABBR

ภาษาอังกฤษ govt.

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ govt

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • คำเรียกย่อของ government
  • คำเรียกย่อของ government

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "คำเรียกย่อของ government"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"