ภาษาไทย

คำย่อจาก micellaneous หรือ miscellany

ABBR

ภาษาอังกฤษ misc.

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • คำย่อจาก micellaneous หรือ miscellany

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำย่อจาก micellaneous หรือ miscellany ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"