EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งทางธุรกิจ (ใช้เหมือนกับเป็นคำพหูพจน์ของ Mr)

ABBR

ภาษาอังกฤษ Messrs

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งทางธุรกิจ (ใช้เหมือนกับเป็นคำพหูพจน์ของ Mr) ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งทางธุรกิจ (ใช้เหมือนกับเป็นคำพหูพจน์ของ Mr) แปลว่า Messrs ประเภท ABBR หมวด ABBR

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งทางธุรกิจ (ใช้เหมือนกับเป็นคำพหูพจน์ของ Mr)"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"