ภาษาไทย

ความหายนะ (โดยเฉพาะจากไฟ), การทำลายจนสิ้น (โดยเฉพาะจากไฟ)

N

ภาษาอังกฤษ holocaust

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ความหายนะ (โดยเฉพาะจากไฟ), การทำลายจนสิ้น (โดยเฉพาะจากไฟ)

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ความหายนะ (โดยเฉพาะจากไฟ), การทำลายจนสิ้น (โดยเฉพาะจากไฟ)"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"