ภาษาไทย

ความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม, นิสัยที่ไม่ดี

N

ภาษาอังกฤษ hanky-panky

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม, นิสัยที่ไม่ดี

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม, นิสัยที่ไม่ดี"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"