ภาษาอังกฤษ ความกล้าหาญ, ความกล้าหาญ, ความสามารถในการตัดสินใจทำบางสิ่งได้เป็นอย่างดี

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาไทย

ความกล้าหาญ

N

ภาษาอังกฤษ courage

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ bravery

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ bravery

ตัวอย่าง วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ gut

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ prowess

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ gallantry

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ heroics

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ valiance

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ valiancy

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ valorousness

Posted on by Admin

ภาษาไทย

ความกล้าหาญ, ความสามารถในการตัดสินใจทำบางสิ่งได้เป็นอย่างดี

N

ภาษาอังกฤษ mettle

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

 • ความกล้าหาญ
 • ความกล้าหาญ
 • ความกล้าหาญ
 • ความกล้าหาญ
 • ความกล้าหาญ
 • ความกล้าหาญ, ความสามารถในการตัดสินใจทำบางสิ่งได้เป็นอย่างดี
 • ความกล้าหาญ
 • ความกล้าหาญ
 • ความกล้าหาญ
 • ความกล้าหาญ
 • ความกล้าหาญ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ความกล้าหาญ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"