ภาษาอังกฤษ ความกล้าหาญ, ความกล้าหาญ, ความสามารถในการตัดสินใจทำบางสิ่งได้เป็นอย่างดี

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาไทย

ความกล้าหาญ

N

ภาษาอังกฤษ courage

ภาษาอังกฤษ bravery

ภาษาอังกฤษ bravery

ตัวอย่าง วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน

ภาษาอังกฤษ gut

ภาษาอังกฤษ prowess

ภาษาอังกฤษ gallantry

ภาษาอังกฤษ heroics

ภาษาอังกฤษ valiance

ภาษาอังกฤษ valiancy

ภาษาอังกฤษ valorousness

ภาษาไทย

ความกล้าหาญ, ความสามารถในการตัดสินใจทำบางสิ่งได้เป็นอย่างดี

N

ภาษาอังกฤษ mettle

 ภาพประกอบ

 • ความกล้าหาญ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความกล้าหาญ แปลว่า courage ประเภท N หมวด N
 • ความกล้าหาญ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความกล้าหาญ แปลว่า bravery ประเภท N หมวด N
 • ความกล้าหาญ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความกล้าหาญ แปลว่า bravery ประเภท N ตัวอย่าง วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน หมวด N
 • ความกล้าหาญ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความกล้าหาญ แปลว่า gut ประเภท N หมวด N
 • ความกล้าหาญ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความกล้าหาญ แปลว่า prowess ประเภท N หมวด N
 • ความกล้าหาญ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความกล้าหาญ, ความสามารถในการตัดสินใจทำบางสิ่งได้เป็นอย่างดี แปลว่า mettle ประเภท N หมวด N
 • ความกล้าหาญ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความกล้าหาญ แปลว่า gallantry ประเภท N หมวด N
 • ความกล้าหาญ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความกล้าหาญ แปลว่า heroics ประเภท N หมวด N
 • ความกล้าหาญ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความกล้าหาญ แปลว่า valiance ประเภท N หมวด N
 • ความกล้าหาญ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความกล้าหาญ แปลว่า valiancy ประเภท N หมวด N
 • ความกล้าหาญ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความกล้าหาญ แปลว่า valorousness ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

category change to column competitor courage Dutch courage gain courage have the courage of one's convictions muster up courage pluck up courage screw one's courage to the sticking-place screw up one's courage / oneself

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ความกล้าหาญ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"