ภาษาไทย

ครึ่งต่อครึ่ง

ADV

ภาษาอังกฤษ half and half

ตัวอย่าง มีหนังสือใหม่ขายต่ำกว่าราคาปกครึ่งต่อครึ่ง

Posted on by Admin

ADJ

ภาษาอังกฤษ half-and-half

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ครึ่งต่อครึ่ง หมายถึง:

  1. ว. อย่างหรือฝ่ายละครึ่งเท่า ๆ กัน.

 ภาพประกอบ

  • ครึ่งต่อครึ่ง
  • ครึ่งต่อครึ่ง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ครึ่งต่อครึ่ง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"