ภาษาไทย

คนโง่, คนงี่เง่า

N

ภาษาอังกฤษ half-wit

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ ignoramus

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • คนโง่, คนงี่เง่า
  • คนโง่, คนงี่เง่า

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "คนโง่, คนงี่เง่า"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"