ภาษาไทย

ข้าม, ข้ามพรมแดน

PREP

ภาษาอังกฤษ across

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ข้าม, ข้ามพรมแดน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ข้าม, ข้ามพรมแดน ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"