ภาษาไทย

ขี้ขลาด (คำไม่เป็นทางการ), ขี้กลัว

ADJ

ภาษาอังกฤษ gutless

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ขี้ขลาด (คำไม่เป็นทางการ), ขี้กลัว

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ขี้ขลาด (คำไม่เป็นทางการ), ขี้กลัว"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"