ภาษาอังกฤษ

take

VT

แปลว่า โกง

แปลว่า ยึด, เอาไปโดยใช้กำลัง

แปลว่า เอาไป, เอา

แปลว่า ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพ

แปลว่า ชนะ, พิชิต

แปลว่า ใช้, ใช้เวลา

แปลว่า เดินทางโดย, โดยสารด้วย

แปลว่า ถือ, จับ

แปลว่า เรียน, เรียนรู้

แปลว่า ต้องการ

แปลว่า เลือก, ซื้อ, เช่า

แปลว่า นำมา, ได้มา, ได้

แปลว่า ควบคุมตัว

แปลว่า ทำ, ปฏิบัติ, จัดการ

แปลว่า ทาน, กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน

แปลว่า พาไป, นำไป

แปลว่า คัดลอก

แปลว่า ยอมรับ, อนุมัติ

แปลว่า เข้าใจ, ตีความ

แปลว่า ร่วมประเวณี

แปลว่า ขึ้นรถ, ลงเรือ

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย take

 1. โกง หมายถึง ก. ใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง เช่น โกงเงิน, แสดงอาการดื้อไม่ยอมทําตาม เช่น เด็กโกง ม้าโกง. ว. โค้ง, ไม่ตรง, เช่น หลังโกง.

 ภาพประกอบ

 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า โกง ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ยึด, เอาไปโดยใช้กำลัง ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า เอาไป, เอา ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพ ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ชนะ, พิชิต ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ใช้, ใช้เวลา ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า เดินทางโดย, โดยสารด้วย ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ถือ, จับ ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า เรียน, เรียนรู้ ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ต้องการ ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า เลือก, ซื้อ, เช่า ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า นำมา, ได้มา, ได้ ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ควบคุมตัว ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ทำ, ปฏิบัติ, จัดการ ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ทาน, กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า พาไป, นำไป ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า คัดลอก ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ยอมรับ, อนุมัติ ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า เข้าใจ, ตีความ ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ร่วมประเวณี ประเภท VT หมวด VT
 • take แปลว่า? คำศัพท์ในกลุ่มประเภท VT, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take แปลว่า ขึ้นรถ, ลงเรือ ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

tape recorder teacher thing threaten tolerate train transmitter tribute typewriter

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "take"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"