ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร F

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร F

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 4/4 มีดังรายการต่อไปนี้

friend

ความหมายตรงข้ามกับ enemy

friend

ความหมายตรงข้ามกับ stranger

friend

ความหมายตรงข้ามกับ enemy

front

ความหมายตรงข้ามกับ rear

full

ความหมายตรงข้ามกับ empty

funny

ความหมายตรงข้ามกับ sad

funny

ความหมายตรงข้ามกับ serious

future

ความหมายตรงข้ามกับ past

future

ความหมายตรงข้ามกับ present

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ