ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร D

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร D

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

damage

ความหมายตรงข้ามกับ improve

danger

ความหมายตรงข้ามกับ security

danger

ความหมายตรงข้ามกับ safety

dangerous

ความหมายตรงข้ามกับ safe

dark

ความหมายตรงข้ามกับ light

daughter

ความหมายตรงข้ามกับ son

dawn

ความหมายตรงข้ามกับ sunset

dawn

ความหมายตรงข้ามกับ dusk

day

ความหมายตรงข้ามกับ night

daytime

ความหมายตรงข้ามกับ nighttime

dead

ความหมายตรงข้ามกับ alive

death

ความหมายตรงข้ามกับ birth

death

ความหมายตรงข้ามกับ life

decline

ความหมายตรงข้ามกับ accept

decline

ความหมายตรงข้ามกับ increase

decrease

ความหมายตรงข้ามกับ increase

deep

ความหมายตรงข้ามกับ shallow

defeat

ความหมายตรงข้ามกับ victory

defence

ความหมายตรงข้ามกับ attack

definite

ความหมายตรงข้ามกับ indefinite

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ