EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

tick-tock

SL

แปลว่า หัวใจ

แปลว่า นาฬิกา (เป็นคำเด็กๆ)

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย tick-tock

  1. หัวใจ หมายถึง น. อวัยวะภายในสําหรับฉีดเลือดให้หมุนเวียนเลี้ยงร่างกาย; ใจ, สิ่งที่มีหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด, เช่น เขาทำอย่างนี้เหมือนเป็นคนไม่มีหัวใจ; ส่วนสําคัญแห่งสิ่งต่าง ๆ; อักษรย่อของหลักธรรมหรือข้อความต่าง ๆ ที่ผูกไว้เพื่อกําหนดจําได้ง่าย นิยมว่าเป็นของขลัง เช่น หัวใจอริยสัจ ว่า “ทุ. ส. นิ. ม.” หัวใจนักปราชญ์ ว่า “สุ. จิ. ปุ. ลิ.” หัวใจเศรษฐี ว่า “อุ. อา. ก. ส.”.

 ภาพประกอบ

  • tick-tock แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tick-tock แปลว่า หัวใจ ประเภท SL หมวด SL
  • tick-tock แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tick-tock แปลว่า นาฬิกา (เป็นคำเด็กๆ) ประเภท SL หมวด SL

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

tape recorder teacher thing threaten tick tolerate train transmitter tribute typewriter

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "tick-tock"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"