ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "swimming trunks"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  swimming trunks

  แปลว่า กางเกงว่ายน้ำ

  ตัวอย่าง ผู้ชายต้องใส่กางเกงว่ายน้ำลงสระ

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale