EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

she/her

PRON

แปลว่า หล่อน

ตัวอย่าง เขาสัญญาว่าจะปลูกบ้านให้หล่อน

เพิ่มเติม คำที่เราใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย เพศหญิง สำหรับผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อย, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย she/her

  1. หล่อน หมายถึง ส. คําใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย เพศหญิง สําหรับผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อย เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒, (โบ) สรรพนามบุรุษที่ ๒ และที่ ๓ ใช้เรียกได้ทั้งบุรุษและสตรี เช่น จงทรงพระกรุณาโปรด ขอประทานโทษเจ้าเวสสันดร หล่อนกระทำละเมิดจิตผิดกระทรวง. (ม. ร่ายยาว ทานกัณฑ์).

 ภาพประกอบ

  • she/her แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ she/her แปลว่า หล่อน ประเภท PRON ตัวอย่าง เขาสัญญาว่าจะปลูกบ้านให้หล่อน เพิ่มเติม คำที่เราใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย เพศหญิง สำหรับผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อย, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 หมวด PRON

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

her Her Majesty Her Royal Highness select she sign skull spell standard starve stimulator surround

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "she/her"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"