ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "Nothing ventured, nothing gained."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Nothing ventured, nothing gained.

    แปลว่า ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่พยายาม

    ประเภท IDM

    Listen to voicemalefemale