ภาษาอังกฤษ

hispid

ADJ

แปลว่า ซึ่งมีขนหยาบ, ซึ่งปกคลุมไปด้วยขนหยาบ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • hispid

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hispid"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"