ภาษาอังกฤษ

half-hearted

ADJ

แปลว่า ไม่เต็มใจ, ไม่จริงจัง, ไม่กระตือรือร้น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • half-hearted

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "half-hearted"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"