ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "getting"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  getting

  แปลว่า ชักจะ

  ตัวอย่าง นักเรียนถูกตามใจจนชักจะเหลิง

  ประเภท AUX

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "getting"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
getting upการลุก
convulsionการชัก
citeชัก
deductชัก
drawชัก
ratherชัก
raiseชัก
throw a temper tantrumชักดิ้นชักงอ
writhe (in pain)ชักดิ้นชักงอ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "AUX" เหมือนกับ "getting"   ได้แก่