ภาษาไทย

(อาหาร, เครื่องดื่ม) ซึ่งมีรสชาติอ่อน, (อาหาร, เครื่องดื่ม) ไม่เข้มข้น, ไม่แรง, รสไม่จัด

ADJ

ภาษาอังกฤษ mild

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • (อาหาร, เครื่องดื่ม) ซึ่งมีรสชาติอ่อน, (อาหาร, เครื่องดื่ม) ไม่เข้มข้น, ไม่แรง, รสไม่จัด

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "(อาหาร, เครื่องดื่ม) ซึ่งมีรสชาติอ่อน, (อาหาร, เครื่องดื่ม) ไม่เข้มข้น, ไม่แรง, รสไม่จัด ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"