ภาษาไทย

อย่างมาก, อย่างยิ่ง

ADV

ภาษาอังกฤษ too

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ mightily

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อย่างมาก, อย่างยิ่ง
  • อย่างมาก, อย่างยิ่ง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "อย่างมาก, อย่างยิ่ง ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"