EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

บ้าง

ADJ

ภาษาอังกฤษ certain

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ any

Posted on by Admin

PRON

ภาษาอังกฤษ else

ตัวอย่าง นกมักจะมีสีขนแตกต่างกันออกไปตามชนิด บ้างก็งดงามสวยบาดตา บ้างก็มีสีมัวๆ เพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติ

เพิ่มเติม ใช้ประกอบคำอื่น หมายความว่า บางจำนวนหรือบางส่วนของสิ่งที่กล่าวถึงโดยเฉพาะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย บ้าง หมายถึง:

  1. ว. ใช้ประกอบคําอื่นหมายความว่า บางจํานวนหรือบางส่วนของสิ่งที่กล่าวถึงโดยเฉพาะ เช่น อย่างนั้นบ้าง อย่างนี้บ้าง ขอบ้าง, บางส่วนของจํานวนรวมที่แบ่งเป็น ๒ เช่น เรื่องที่เล่าจริงบ้าง เท็จบ้าง, มีส่วนร่วม มีความหมายคล้ายคำว่า ด้วย เช่น ขอเล่นบ้าง ขอขี่จักรยานบ้าง, เอาอย่าง เช่น เห็นเขาทําก็ทําบ้าง. ส. คําใช้แทนผู้หรือสิ่งที่พูดถึงในกรณีที่แยกกล่าวโดยเฉพาะ เช่น บ้างก็กิน บ้างก็เล่น, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓.

 ภาพประกอบ

  • บ้าง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บ้าง แปลว่า certain ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • บ้าง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บ้าง แปลว่า any ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • บ้าง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บ้าง แปลว่า else ประเภท PRON ตัวอย่าง นกมักจะมีสีขนแตกต่างกันออกไปตามชนิด บ้างก็งดงามสวยบาดตา บ้างก็มีสีมัวๆ เพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติ เพิ่มเติม ใช้ประกอบคำอื่น หมายความว่า บางจำนวนหรือบางส่วนของสิ่งที่กล่าวถึงโดยเฉพาะ หมวด PRON

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "บ้าง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"