ภาษาไทย

ที่ให้แสงสว่างด้วยเทียน

ADJ

ภาษาอังกฤษ candle-lit

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ candlelit

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ที่ให้แสงสว่างด้วยเทียน
  • ที่ให้แสงสว่างด้วยเทียน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ที่ให้แสงสว่างด้วยเทียน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"