ภาษาไทย

ที่ทำด้วยมือ (โดยเฉพาะการใช้ค้อนตอก)

ADJ

ภาษาอังกฤษ handwrought

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ที่ทำด้วยมือ (โดยเฉพาะการใช้ค้อนตอก)

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ที่ทำด้วยมือ (โดยเฉพาะการใช้ค้อนตอก)"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"