ภาษาไทย

ซูบผอม, ซูบซีด, ซูบ, แห้งเหี่ยว

ADJ

ภาษาอังกฤษ haggard

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซูบผอม, ซูบซีด, ซูบ, แห้งเหี่ยว

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ซูบผอม, ซูบซีด, ซูบ, แห้งเหี่ยว"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"