ภาษาไทย

ซึ่งมีขนขึ้นเต็ม (ทางกายภาพ), ซึ่งมีขนดก

ADJ

ภาษาอังกฤษ hirsute

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งมีขนขึ้นเต็ม (ทางกายภาพ), ซึ่งมีขนดก

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ซึ่งมีขนขึ้นเต็ม (ทางกายภาพ), ซึ่งมีขนดก"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"