ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร C

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร C

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 5/5 มีดังรายการต่อไปนี้

correct

ความหมายตรงข้ามกับ incorrect

countrymen

ความหมายตรงข้ามกับ foreigner

courage

ความหมายตรงข้ามกับ fear

courage

ความหมายตรงข้ามกับ cowardice

courageous

ความหมายตรงข้ามกับ cowardly

courteous

ความหมายตรงข้ามกับ discourteous, rude

cowardly

ความหมายตรงข้ามกับ brave, courageous

crazy

ความหมายตรงข้ามกับ sane

create

ความหมายตรงข้ามกับ wreck

create

ความหมายตรงข้ามกับ destroy

create

ความหมายตรงข้ามกับ demolish

crooked

ความหมายตรงข้ามกับ straight

crooked

ความหมายตรงข้ามกับ straight

cruel

ความหมายตรงข้ามกับ human

cruel

ความหมายตรงข้ามกับ humane

cruel

ความหมายตรงข้ามกับ kind

curse

ความหมายตรงข้ามกับ bless

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ