ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร T

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 2/2 มีดังรายการต่อไปนี้

tie

ความหมายตรงข้ามกับ loosen

to

ความหมายตรงข้ามกับ from

today

ความหมายตรงข้ามกับ yesterday

together

ความหมายตรงข้ามกับ alone

together

ความหมายตรงข้ามกับ apart

told

ความหมายตรงข้ามกับ asked

top

ความหมายตรงข้ามกับ bottom

toward

ความหมายตรงข้ามกับ away

tragic

ความหมายตรงข้ามกับ comic

transparent

ความหมายตรงข้ามกับ opaque

triumph

ความหมายตรงข้ามกับ defeat

true

ความหมายตรงข้ามกับ false

truth

ความหมายตรงข้ามกับ lie

truth

ความหมายตรงข้ามกับ dishonesty

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ