ค้นหา  Antonyms

หมวด l - Antonyms - หน้า 1/3

 • land

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) sea

 • landlord

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) tenant

 • large

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) little

 • large

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) tiny

 • large

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) small

 • last

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) first

 • last

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) primary

 • laugh

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) weep

 • laugh

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) cry

 • lawful

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) illegal

 • lawful

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) unlawful

 • lawyer

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) client

 • lazy

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) industrious

 • lazy

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) energetic

 • lead

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) follow

 • leave

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) arrive

 • leave

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) stay

 • left

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) right

 • lengthen

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) shorten

 • lenient

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) strict

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม Antonyms

 1. 1. above

 2. 2. brave

 3. 3. clean

 4. 4. deep

 5. 5. early

 6. 6. fail

 7. 7. generous

 8. 8. happy

 9. 9. honest

 10. 10. kind

 11. 11. noisy

 12. 12. over

 13. 13. pass

 14. 14. sharp

 15. 15. shy

 16. 16. strong

 17. 17. talkative

 18. 18. together

 19. 19. top

 20. 20. vanish