ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร I

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร I

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 2/2 มีดังรายการต่อไปนี้

infant

ความหมายตรงข้ามกับ grownup

inflexible

ความหมายตรงข้ามกับ lax

inflexible

ความหมายตรงข้ามกับ flexible

inhabited

ความหมายตรงข้ามกับ uninhabited

inhale

ความหมายตรงข้ามกับ exhale

inner

ความหมายตรงข้ามกับ outer

innocent

ความหมายตรงข้ามกับ guilty

inside

ความหมายตรงข้ามกับ outside

interesting

ความหมายตรงข้ามกับ boring

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ