ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร A

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 2/5 มีดังรายการต่อไปนี้

admire

ความหมายตรงข้ามกับ detest

admit

ความหมายตรงข้ามกับ deny

admit

ความหมายตรงข้ามกับ decline

admit

ความหมายตรงข้ามกับ reject

adore

ความหมายตรงข้ามกับ hate

adult

ความหมายตรงข้ามกับ child

advance

ความหมายตรงข้ามกับ recede

advance

ความหมายตรงข้ามกับ retreat

advanced

ความหมายตรงข้ามกับ elementary

advantage

ความหมายตรงข้ามกับ disadvantage

affirm

ความหมายตรงข้ามกับ deny

affirmative

ความหมายตรงข้ามกับ negative

afraid

ความหมายตรงข้ามกับ brave

afraid

ความหมายตรงข้ามกับ confident

after

ความหมายตรงข้ามกับ before

against

ความหมายตรงข้ามกับ for

agree

ความหมายตรงข้ามกับ disagree

alert

ความหมายตรงข้ามกับ asleep

alike

ความหมายตรงข้ามกับ different

alive

ความหมายตรงข้ามกับ dead

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ