ค้นเจอ 49 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา impale, designate, assail with, leach from, tap, deprave, leach away from, apprentice to, apprise of, cage in, choke up

passive

แปลว่าเฉื่อย

ADJ

passive

แปลว่าอยู่เฉยๆ, เรื่อยๆ, ไม่ดิ้นรน

ADJ

passive

แปลว่าซึ่งไม่มีปฏิกิริยา, ไม่โต้แย้ง

ADJ

impale

แปลว่าแทง (มักใช้รูป passive voice), เสียบ, เสียบทะลุ

VT

designate

แปลว่ากำหนด (มักใช้รูป passive voice), อธิบาย, ระบุ, เลือก

VT

assail with

แปลว่าจู่โจมด้วย (มักใช้รูป passive voice), โจมตีด้วย, รุกรานด้วย

PHRV

leach from

แปลว่ากรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice)

PHRV

tap

แปลว่าแต่งตั้ง (มักใช้ในรูปของ passive voice), คัดเลือก

VT

deprave

แปลว่าทำให้ทุจริต (มักใช้รูป passive), ทำให้ผิดศีลธรรม

VT

leach away from

แปลว่ากรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice)

PHRV

apprentice to

แปลว่าฝึกงานเป็น (ปกติใช้ passive voice), ฝึกเป็น, ได้รับการฝึกงานเกี่ยวกับ

PHRV

apprise of

แปลว่าได้รับแจ้งเรื่องเกี่ยวกับ (ปกติใช้ passive voice), ได้รับการบอกกล่าวเรื่อง

PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บริการอื่น ๆ

ท่านสามารถ เลือกดูเนื้อหา ตัวอย่างของคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่าง ๆ ได้ที่แถบด้านล่างนี้